Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας!
Hellenic Agricultural Academy - Image Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή της είναι να υποστηρίξει την πρόοδο της γεωργίας και της αγροτικής κοινωνίας, με έμφαση στην επιστημονική, τεχνική, οικονομική, νομική, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στα εξής: σεμινάρια και συνέδρια, περιοδικές εκδόσεις & δημοσιεύσεις, ετήσια απονομή βραβείων και υποτροφιών, προώθηση της Ιστορίας. Περισσότερα ›
Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Ο Εσωτερικός Κανονισμός της συντάχθηκε στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ε.Γ.Α μελετήθηκε από τα Μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και εν συνεχεία αναγγέλθηκε σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας που συνεδρίασαν την 7/02/2005. Περισσότερα ›
Καταστατικό των Μελών της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Ο Εσωτερικός Κανονισμός της συντάχθηκε στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ε.Γ.Α μελετήθηκε από τα Μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και εν συνεχεία αναγγέλθηκε σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας που συνεδρίασαν την 7/02/2005.