Η Ιστορία της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία (Ε.Γ.Α.) Ιδρύθηκε στις αρχές του 2002 και αμέσως έγινε μέλος της Ένωσης Γεωργικών Ακαδημιών Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Ευρώπης(UEAA). Τα Ιδρυτικά μέλη της Ε.Γ.Α. ήταν 21 και προήρθαν από τους ευρύτερους επιστημονικούς γνωστικούς χώρους της Γεωργίας, των Δασών, της Κτηνιατρικής, των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος.

Πρώτος Πρόεδρος της Ε.Γ.Α. εξελέγη ο Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θες/νίκης, ο Καθ. Γεώργιος Τερζίδης, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Καθ. Σπύρος Κυρίτσης του Γ.Π.Α., ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία για τη διετία 2004-2006. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Παντούσης Καλτσίκης, ο οποίος ανέλαβε την προεδρεία για την διετία 2006-2008, με αντιπρόεδρο τον Καθ.Εμμανουήλ Ρογδάκη.

Την Προεδρία για τη διετία 2008-2010 ανέλαβε ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Ρογδάκης με αντιπρόεδρο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Πουλοβασίλη, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την Προεδρία για τη διετία 2010-2012 με αντιπρόεδρο τον Ομότιμο καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση.

Την Προεδρία για την διετία 2012-2014 ανέλαβε ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κυρίτσης με Αντιπρόεδρο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Λέκκα.
Σημερινός Πρόεδρος είναι ο ομότιμος καθηγητής κ. Θεμιστοκλής Λέκκας με αντιπροέδρους τον κ. ομότιμο καθηγητή κ. Σπύρο Κυρίτση και την ομότιμο καθηγήτρια κ. Σοφία Ευστρατόγλου.