Διοίκηση της της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Πρόεδρος για την περίοδο 2014 - 2016 είναι o καθηγητής κ.Λέκκας Θεμιστοκλής και Γενικός Γραμματέας είναι o καθηγητής κ. Γεώργιος Ζέρβας


Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Κατασταστικό Μελών της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Ανάλυση Συμμετεχόντων Τμημάτων
Στό καταστατικό της Ακαδημίας υπάρχει πρόβλεψη για 47 συνολικά τακτικά μέλη, που κατανέμεται σε δέκα Τμήματα:

 • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής
 • Τμήμα Βιοτεχνολογίας – Βιολογίας με εφαρμογή στη Γεωργία
 • Τμήμα Γεωργικής και Δασικής Μηχανικής και Διαμόρφωσης Τοπίου
 • Τμήμα Δασών και Δασικών Προϊόντων
 • Τμήμα Διαφόρων Επιστημών
 • Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τμήμα Κτηνιατρικής
 • Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στον Αγροτικό χώρο
 • Τμήμα Φυτικής Γεωργικής Παραγωγής