Κατάλογος Μελών ΕΑΑ » Γεώργιος Ζέρβας

Hellenic Agricultural Academy logo - Triptolemos Γεώργιος Ζέρβας
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
210-5294411,,210 6216584
gzervas@aua.gr 
Προύσσης 4, Αγιος Στέφανος, Τ.Κ. 145 65